ทำไมต้อง THE ESTEEM?
สิ่งอำนวยความสะดวก
ระบบรักษาความปลอดภัย

รปภ รักษาการ 24 ชั่วโมง Double Security ระบบ

  • การตรวจสอบบุคคลภายนอกโดยการแลกบัตรทุกครั้งก่อนเข้า – ออก โครงการ โดยมีการจดบันทึกหมายเลขทะเบียนรถและชื่อ – สกุล ทุกครั้งก่อนเข้าโครงการ
  • ระบบนาฬิกายาม โดยทำการติดตั้งจุดสแกนไว้ทุกซอย โดย รปภ จะต้องสแกนนิ้วมือตรวจดูความเรียบร้อยทุก 1 ชั่วโมง ทุก ๆ จุด
  • ระบบ CCTV ทุกซอยในโครงการ
สโมสรคลับเฮาส์
  • สระว่ายน้ำ แยกสระเด็ก สระผู้ใหญ่ ขนาด 6.75 x 16.70 เมตร ระบบสระเกลือ
  • ฟิตเนส
  • สนามเด็กเล่น