ทำไมต้อง THE ESTEEM?
ทำเล
theesteemmap

สะดวกสบาย ด้วยทำเลใกล้สถานที่สำคัญและสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายในเชียงใหม่

แหล่งช้อปปิ้งและห้างสรรพสินค้า : ถนนคนเดินสันกำแพง, Big C ดอนจั่น, Tesco Lotus, ห้างสรรพสินค้า Promenada Resort Mall, ห้างสรรพสินค้า Central Festival, ห้างสรรพสินค้า Central Airport, ศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง, ตลาดสดเจริญเจริญ, ตลาดสดอุ้ยทา, ตลาดสดศรียนต์

โรงพยาบาล : รพ.กรุงเทพ, รพ.สันกำแพง, รพ.ราชเวช, ศูนย์ศรีพัฒน์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

สถานศึกษา : รร.วารีเชียงใหม่, รร.สันกำแพง, รร.กาวิละ, รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยพายัพ

สถานที่ราชการ : ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง, เทศบาลตำบลต้นเปา, ท่าอากาศยานเชียงใหม่