ความคืบหน้าโครงการ
ธันวาคม 2561 : ใบไม้สีเขียวเริ่มผลิใบในเดือนหนาว