ความคืบหน้าโครงการ
กันยายน 2561 : ปรับดินสวนสาธารณะพร้อมลงต้นไม้ ให้สวนสีเขียวมีชีวิตชีวา