ความคืบหน้าโครงการ
สิงหาคม 2561 : อบรมความรู้เทคนิคการติดตั้งสินค้า SCG เพราะเราไม่หยุดที่จะพัฒนา