ความคืบหน้าโครงการ
มิถุนายน 2561 : เปิดประตูสู่เฟสที่ 2 โดยเริ่มการก่อสร้างบ้านในโซนที่ 1