ความคืบหน้าโครงการ
พฤษภาคม 2561 : ภาพบรรยากาศสดใส และบรรยากาศลงเสาเอกบ้านลูกค้าหลังที่ 5 ในเฟส 2