ความคืบหน้าโครงการ
เมษายน 2561 : ภาพมุมสูงในเฟส 2 ของโครงการ เตรีมพร้อมสำหรับการสร้างบ้านสวยมีคุณภาพ