ความคืบหน้าโครงการ
มีนาคม 2561 : ขั้นตอนการปรับแต่งถนนภายในเฟส 2