ความคืบหน้าโครงการ
กุมภาพันธ์ 2561 : ทำพิธีลงเสาเอกบ้านลูกค้า และการทำงานส่วนถนนในเฟส 2