ความคืบหน้าโครงการ
ธันวาคม 2560 : ฤกษ์งามยามดี ลงเสาเอกบ้านลูกค้าโครงการ ดิ เอสตีม เฟส2