ความคืบหน้าโครงการ
พฤศจิกายน 2560 : งานพัฒนาโครงการ ดิ เอสตีม เฟส2