ความคืบหน้าโครงการ
ตุลาคม 2560 : ชมบรรกาศภายในเฟส 1 ช่วงต้นฤดูหนาว