ความคืบหน้าโครงการ
กันยายน 2560 : ช่วงปลายฝนที่ต้นไม้ในโครงการเฟส 1 แข่งกันเขียวขจี