ความคืบหน้าโครงการ
มกราคม 2562 : ทำบุญสืบชะตาเพื่อเป็นสิริมงคง เริ่มเดือนแรกของปี ด้วยสิ่งดีๆ